Te koop gevraagd:

Als landelijk werkende projectontwikkelaar hebben wij in het verleden veel van onze projecten verworven via de rechtstreekse aankoop van agrarische gronden. Grond is namelijk essentiëel voor de continuïteit van onze onderneming. Wij trachten gronden te verwerven die direct geschikt zijn om op te bouwen of die mogelijk in de toekomst geschikt zijn als bouwlocatie.

Wij zijn in staat een goede prijs te betalen en voor een snelle afwikkeling zorg te dragen. Op korte termijn kunnen wij aanbiedingen beoordelen.

Aanbiedingen kunt u richten aan
de heer R.P.C. van Arnhem

Anth. van Diemenstraat 36
4104 AE Culemborg
Tel. 0345-514341
Fax 0345-515281
E-mail: