Van Arnhem bouwgroep... ontwikkelen en bouwen onder één dak...

Van Arnhem bouwgroep bouwt woningen en bedrijfsgebouwen al vanaf 1923 vanuit haar vestigingsplaats Culemborg. Met name het ontwikkelen van projecten vanuit een duidelijk te onderscheiden visie rekent Van Arnhem bouwgroep tot haar hoofdactiviteiten. Complete gebiedsontwikkeling, grondexploitatie en binnenstedelijke herontwikkelingen worden ter hand genomen, waarbij met name de aansturing van de bij deze planprocessen betrokken partijen van belang is. Voorop staat het streven naar voldoende variatie en differentiatie om een veelzijdig woning- en utiliteitsaanbod te realiseren.

Het feit dat projectontwikkeling en realisatie in één hand is geeft vele voordelen voor de toekomstige eigenaren/opdrachtgevers van de onroerende zaak. De synergievoordelen met betrekking tot: prijsvorming, kwaliteit, planning, garantie en nazorg zijn onmiskenbaar.

Door de korte en overzichtelijke beslissingsstructuur, heldere en nuchtere beoordeling kan er snel en voortvarend worden gewerkt. Alle opdrachtgevers en relaties kunnen dan ook rekenen op onze persoonlijke betrokkenheid.

De Van Arnhem bouwgroep bestaat onder meer uit de volgende vennootschappen: